Het initiatief

Het project Energiek Roderwolde is een initiatief van de gemeente Noordenveld en Energiecoöperatie Noordseveld. Samen willen zij buurten helpen met het mooier, beter en duurzamer maken van de woonomgeving. Ze hebben daarbij een aantal doelen voor ogen die ze samen met de buurt willen aanpakken. Een groep enthousiaste inwoners is intussen gestart als het platform Energiek Roderwolde. Het project wordt ondersteund door Woonborg en de Hanzehogeschool.

Doel

Het doel van het project is om energieneutraal te worden in een mooie leefomgeving waarin iedereen mee kan doen. Het project wil dat doel in drie jaar tijd behalen. Het gaat over energiebesparing, het opwekken van duurzame energie, verbeteren van de leefomgeving en sociale cohesie. We willen dit doel behalen door samenwerking, creativiteit en door elkaar te helpen.

Bovenstaand plaatje geeft een indruk van hoe dat zou kunnen. Als we het totale energieverbruik in beeld hebben (8.000.000 kWh is een ruwe schatting), dan kunnen we gaan onderzoeken wat we met zijn allen kunnen besparen. Wat er aan verbruik over blijft willen we zo veel mogelijk duurzaam zelf opwekken. Dat kan bijvoorbeeld met zonnepanelen op eigen dak, een collectief zonnedak, een warmtenet of windmolens. Ook biogas is misschien mogelijk.

We richten ons primair op energie besparen: wat je niet verbruikt levert direct geld op en hoef je ook niet op te wekken. In onderstaand plaatje zijn de kosten en baten tegen elkaar afgezet. Het gaat om meer dan alleen geld, ook een hoger comfort is veel waard, tenslotte woon je er elke dag.

Het nemen van maatregelen kost geld. Gelukkig is er op dit moment een uitstekende en gemakkelijke manier om daarvoor geld te lenen via het energiebespaarfonds. Via deze site: https://www.energiebespaar-lening.nl/drenthe/voorwaarden-energiebespaarlening-drenthe/ kunt u zelf zien wat de mogelijkheden zijn. Voor inwoners van Drenthe is er een flinke korting op de rente, die slechts 0,7-1,1% bedraagt (stand van zaken december 2018).

Platform centraal

Het bewonersplatform staat centraal in dit project. Hier wordt het project vanuit aangestuurd. De deelnemers van het platform staan vermeld onder het kopje: wie zijn wij?

Het platform komt regelmatig bijeen om de voortgang te bespreken en te bepalen wat de volgende stappen in het project zijn. Er is professionele ondersteuning bij het platform. Dat is in de eerste plaats energie-adviseur Anita Speelman. Zij heeft veel kennis en ervaring opgedaan bij het verduurzamen van woningen en zal binnen het project voornamelijk (groepen) inwoners begeleiden bij het maken van keuzes en het (zo mogelijk gezamenlijk) uitvoeren van maatregelen. Jeroen Niezen en Jaap Lobbezoo zorgen voor de logistiek en afstemming met de omgeving. Vanuit Woonborg zijn Dinie Rotman en Jan Kuiper betrokken. Zij vormen een schakel naar de huurders en kunnen uit hun brede ervaring putten. Tot slot maakt Carina Wiekens van de Hanzehogeschool deel uit van het platform. Zij is lector duurzaam gedrag en schakel naar haar instituut, waar we op verschillende manieren gebruik van kunnen maken.

Tijdlijn

Onder het kopje tijdlijn is meer te vinden over de fasering en stappen volgens welke het project verloopt.