Tijdlijn

2018

 • Startfase
 • Presentatie ALV Dorpsbelangen
 • Opzet Bewonersplatform
 • Opzet website en facebookpagina

2019

 • Uitvoeren inventarisatie
 • Start woningonderzoek
 • Start Speur de energieslurper
 • Start groepen woningverbetering
 • Eerste collectieve uitvoering maatregelen
 • Verkenning collectieve voorzieningen

2020

 • Vervolg groepen woningverbetering
 • Collectieve uitvoering maatregelen
 • Uitwerken collectieve voorzieningen

2021

 • Vervolg groepen woningverbetering
 • Collectieve uitvoering maatregelen
 • Bouw collectieve voorzieningen