Energiek Roderwolde wil Proeftuin Aardgasvrije Wijken worden

De Gemeente Noordenveld heeft namens bewonersplatform Energiek Roderwolde een PAW aanvraag ingediend. Dit om de verduurzaming van woningen binnen Energiek Roderwolde en de aanleg van een warmtenet voor de kern van Roderwolde mogelijk te maken.

PAW subsidie: Proeftuin Aardgasvrije Wijken

De PAW subsidie komt vanuit het rijk en is bedoeld om wijken te ondersteunen van het aardgas af te gaan. De titel van de aanvraag vanuit Energiek Roderwolde is ‘Met mekaor zunig met energie’. Omdat binnen deze aanvraag inwoners van het dorp én het buitengebied samenwerken aan het verduurzamen van hun omgeving. Leden van het bewonersplatform zijn bij buurtgenoten langs gegaan om te vragen of zij deze aanvraag ondersteunen. Meer dan de helft van hen heeft daarop direct steun betuigd, wat het draagvlak toont.

Aanleg LT-warmtenet en methodische isolatieaanpak

De aanvraag bevat twee aanpakken: de aanleg van een Laagtemperatuur Warmtenet en een methodische isolatieaanpak. De bron voor het warmtenet is het water uit de Schipsloot. De Schipsloot ligt tegenover de oude molen. Hier werden vroeger de grondstoffen voor meel en olie aangevoerd. Dezelfde Schipsloot kan nu worden gebruikt om energie uit te halen. Het water wordt opgewarmd door een collectieve warmtepomp.

Voor een LT-warmtenet is het noodzakelijk dat woningen goed geïsoleerd zijn. De woningen en gebouwen zijn allemaal erg verschillend. Waardoor verschillende werkzaamheden rondom isolatie nodig zijn. Daarom is gekozen om te werken met een methodische isolatieaanpak. Deze bestaat uit een ‘plan, do, check, act’ cyclus. Dit houdt in dat er planmatig aan het isoleren van de woningen gewerkt wordt, met steeds evaluatiemomenten en afstemming met de buurt.

Bewonersplatform Energiek Roderwolde

Inwoners van Roderwolde en omliggende dorpen hebben zichzelf verenigd in bewonersplatform Energiek Roderwolde. Energiek Roderwolde is onderdeel van het project Energieke Buurten. Hierin werkt gemeente Noordenveld samen met Energiecoöperatie Noordseveld en bewonersplatforms van drie buurten aan verduurzaming van de buurt. Samen zetten ze stappen naar een aardgasvrije buurt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *