Type warmtepompen

Er zijn twee soorten warmte pompen

  1. Lucht-water pomp; kan ook je huis koelen, maar dat hoeft niet. Theoretisch is het mogelijk om de koel- en warm cyclus om te laten draaien naar gelang van de temperatuur in de ruimte. Deze pomp maakt in de winter meer lawaai doordat er omgeschakeld moet worden tussen een warm- en dooi-cyclus.
  2. Water-water pomp; hiervoor is een water reservoir nodig. Warmte wordt onttrokken aan de waterbron om een bron van warm water voor het huis te krijgen. Middels een warmtewisselaar (met compressor op stroom) wordt er dan een nog hogere temperatuur water gecreëerd dan er in de aanvoer zit.
    Een water-water pomp haalt warmte uit de grond. 10-15% minder efficiënt dan lucht-warmtepomp; er moet water/koelvloeistof rondgepompt worden. Die moet dan in de winter ook de grond verwarmen (en koelt het huis in de zomer) Gebeurd dit niet, dan neemt de efficiënte na een paar jaar snel af omdat de grond mogelijk niet snel genoeg weer opwarmt.

We kunnen twee type warmtebronnen hebben voor een water-water warmtepomp:

Een horizontale bron of een verticale bron.

Hoe diep de slang de grond in moet voor een verticale bron hangt af van vraag naar warmte en is dus onder andere afhankelijk van de grootte van het huis en de warm water vraag. Voor een horizontaal systeem heeft de warmtevraag invloed op de grootte van het oppervlak dat nodig is om de buizen in te leggen. Bij een horizontale bron moet er goed gekeken worden hoe diep die moet komen te liggen (op 1 meter diep is de efficiëntie minder dan op 2 meter) en wat voor grondsoort er aanwezig is.