Enthousiaste reacties deelnemers workshop “Maak je eigen routekaart naar energieneutraal wonen”

Op 3 juli jl. was de eerste workshop ‘Maak je eigen routekaart naar Energie Neutraal Wonen’


Doel van deze eerste workshop
Inventariseren waar je nu staat qua energiebesparende maatregelen en nadenken wat je verder wilt hierin. Dit alles wordt in een meerjarenplanning weggezet.


Hoe verliep de workshop
De deelnemers werden na een inleiding door Energieadviseur Anita Speelman flink aan het werk gezet om eens goed na te denken over hoe hoog hun energieambitie is en of ze nog energie- cq. woonwensen hebben. Want sommige wensen zijn natuurlijk heel goed te combineren met het energiezuiniger maken van je wonen.

Anita gebruikt hiervoor haar zogenaamde routekaart naar Energie Neutraal Wonen. Deze routekaart geeft de verschillende stappen aan naar Energieneutraal wonen.

Ook bracht iedereen zijn energieverbruik in kaart, werden de isolatiewaarden bepaald en werd gekeken of de installaties nog up to date zijn. Alles werd ingevuld in tabellen en daarin kon men gelijk zien hoe of men het deed ten opzichte van een vergelijkbare woning en een vergelijkbaar huishouden. De wensen werden in een globale meerjarenplanning weggezet.  

Aan het einde van de workshop werd globaal ingegaan op eventueel te treffen maatregelen zonder gelijk de techniek in te gaan. Dat vonden sommige deelnemers jammer, maar dit komt in de volgende workshops aan de orde. Dan wordt er dieper ingegaan op de mogelijk te treffen bouwkundige- en installatietechnische maatregelen.

De groep was erg enthousiast en gedreven, ervaringen werden met elkaar gedeeld en Anita ontving een aantal tips van de groep om deze workshop verder te optimaliseren.

Vervolg

Dus, heeft u geen idee waar u moet beginnen met energiebesparing of bent u er wel mee bezig geweest, maar weet u niet hoe u verder moet om de volgende stap te maken of twijfelt u of u wel de juiste beslissing maakt, kom dan ook naar de workshop ‘Maak je eigen routekaart naar energieneutraal wonen’. De komende maanden wordt deze workshop nog meerdere keren gegeven. De data kunt u vinden op www.energiekroderwolde.nl. Ook treft u binnenkort meer informatie aan op de site over de vervolgwebshops.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *