Zonnepanelen in Matsloot (vervolg)?

In de vorige Wolmer heeft u kunnen lezen dat Dorpsbelangen en Energiek Roderwolde een kennismakingsgesprek hebben gehad met Powerfield over hun ‘initiatief’ om een zonnepark te realiseren op 50 ha grond rondom Matsloot 10. Daarin nodigde Powerfield ons (en daarmee ook u) uit om mee te denken en te schetsen over de inrichting van dat zonnepark en over de invulling van ‘lokaal eigenaarschap’. Wij schreven dat wij eerst de tijd willen nemen om over hun uitleg én de bredere gebiedsvisie willen nadenken.

Tegelijk met het verschijnen van de vorige Wolmer trof u een brief van Powerfield in de brievenbus aan waarmee het bedrijf zich presenteert, een website lanceert en oproept om vooral nu mee te denken.  Die brief heeft tot de nodige vragen, opmerkingen, misverstanden en irritatie geleid. Hierover en over de algehele aanpak hebben Dorpsbelangen en Energiek Roderwolde op 16 maart een gesprek met wethouder Kirsten Ipema van de gemeente gehad.

In het gesprek heeft de wethouder duidelijk gemaakt dat er nog geen concreet plan voor inrichting van de locatie is. Powerfield heeft met haar voornemen om een zonnepark bij Matsloot aan te leggen eerst bij de gemeente aangeklopt. De gemeente heeft het bedrijf aangegeven dat zonnepanelen in dit gebied mogelijk is onder voorwaarden. Deze voorwaarden voor het eventueel verlenen van een vergunning zijn onder meer de inbreng van bewoners én uitwerking van ‘lokaal eigenaarschap’. Daarom spreekt de gemeente van een ‘initiatief’ dat zij op basis van participatie, landschappelijke inpassing, lokaal eigenaarschap etc. gaat beoordelen.

Daarnaast heeft de gemeente ons klip en klaar aangegeven dat er nu eerst gesproken gaat worden over het totale gebiedskader voor het gebied Westpoort/Matsloot omdat daar verschillende zaken spelen. Daarin wordt dus wat de gemeente betreft ook gekeken naar de mogelijkheden van een zonnepark, maar wel in die volgorde: vanuit een visie op het totale gebied aangeven wat er op de locatie van Powerfield mogelijk is.  Pas daarna is een gesprek over de daadwerkelijke inrichting van Matsloot 10 en omgeving zinvol. Wij zijn blij met deze heldere lijn van de gemeente en we hebben de gemeente gevraagd om ervoor te zorgen dat Powerfield dat ook zo helder communiceert. De gemeente heeft aangegeven dat de bewoners ook bij de opstelling van die gebiedsvisie zullen worden betrokken, dus zodra wij daar meer over weten hoort u dan van ons.

De gemeente is van mening dat wij wel alvast met Powerfield kunnen praten over de invulling van lokaal eigenaarschap. Daar hebben we een flinke discussie over gehad. We hoeven niet te verhullen dat het bedrijf geen goede reputatie heeft en dat het vertrouwen in een open, constructief en eerlijk gesprek niet aanwezig is. En om in zo’n situatie als niet-deskundigen met de juristen van Powerfield in de slag te moeten….. niet aantrekkelijk. We hebben daarom met de gemeente afgesproken dat zij ons nu eerst gaat helpen om een beter beeld te krijgen van wat onder meer ‘lokaal eigenaarschap’ en ‘gebiedsfonds’ kunnen inhouden en kunnen betekenen, voordat we daarover het gesprek met Powerfield aangaan. Ook daar zullen wij u nader over informeren en bij betrekken.

Tenslotte: om dit soort zonneparken aan te kunnen leggen is een rijkssubsidieregeling in het leven geroepen, de zgn SDE-regeling. Jaarlijks kunnen bedrijven daarvoor hun plannen indienen en proberen subsidies binnen te krijgen. De volgende ronde is in september en daarna pas een jaar later. Volgens de gemeente mikt Powerfield níet op de ronde van september; dat betekent dat er dus meer dan genoeg tijd is om deze discussie op een goede manier te kunnen voeren.

Hopelijk hebben wij hiermee iets meer duidelijkheid kunnen geven over het proces rond het ‘initiatief Matsloot’. Over hoe dat dan allemaal concreet verder gaat en wanneer u zelf uw inbreng in onze dorpsgesprekken kunt hebben houden wij u op de hoogte. En voor tussentijdse vragen kunt u altijd mailen met info@energiekroderwolde.nl .

Website Energiek Roderwolde

Via www.energiekroderwolde.nl proberen we u zo veel mogelijk op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.
Lees hier ook de reactie van Energie coöperatie Noordseveld op de planontwikkeling zonnepark Matsloot door Jeroen Niezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *