Bijeenkomst Energiek Roderwolde goed bezocht!

Donderdag 14 juni kwamen zo’n 50 bewoners naar de bewonersbijeenkomst van Energiek Roderwolde. Daar werden ze bijgepraat over de voortgang van het project en speelden we de “We Energy game” aan 5 tafels.

“De vaart zit er goed in” constateerde wethouder Kirsten Ypema. Zij bezocht de bijeenkomst om te zien hoe het project loopt. Vier sprekers hielden een korte inleiding.

Hanna Rots van de Hanzehogeschool kwam met de resultaten van de inventarisatie.

Er blijkt een heel positieve instelling te zijn bij de bewoners van het gebied: men is over het algemeen zeer tevreden en heeft veel vertrouwen in wat de dorpsgemeenschap zelf kan. Ook staan veel mensen positief over hun eigen rol in de energietransitie: veel mensen willen zelf wat aan hun huis doen en samen energie opwekken in de omgeving. Hard rijden en sluipverkeer waren de belangrijkste zorgpunten. Op de site www.energiekroderwolde.nl volgt een uitgebreid verslag met nog veel meer informatie.

Jeroen Kruims gaf vervolgens een inkijkje in de mogelijkheden om energieneutraal te worden in een toekomst zonder aardgas.

Hij schetst de drie sporen waar we aan werken:
–           benutten van warmte/ aanleg van een warmtenet
–           alles elektrisch
–           toepassing van groen gas
We hebben al een idee van de hoeveelheid energie die we nodig hebben, maar er moet nog veel gerekend en uitgezocht worden voordat er keuzes gemaakt kunnen worden, dit natuurlijk in samenspraak met de buurt.

Meten is weten, dat blijkt als je meedoet aan Speur de Energieslurper. Michael Roeterdink liet zien hoe hij met behulp van meetstekkers en goede instructies zijn energieverbruik eens goed onder de loep heeft genomen. Hij heeft in korte tijd al veel energie (en dus geld) bespaard. De oude vrieskist ging als eerste de deur uit en vervolgens kwamen er pompschakelaars op de CV pompen. Met indrukwekkende grafieken kon hij duidelijk aantonen dat het werkt. Iedereen kan gratis meedoen met deze actie, meldt je aan via onze website!

Tot slot vertelde energie-adviseur Anita Speelman hoe we de woningeigenaren willen gaan ondersteunen bij het kiezen en uitvoeren van maatregelen aan de woning. Anita geeft daarin geheel onafhankelijk en gratis advies. Dus als u overweegt om te gaan isoleren, uw ketel te vervangen of zonnepanelen te nemen, kom naar de workshops en Anita helpt u verder.

U kunt informatie krijgen bij Anita: info@zuinigwonen.nl.  De eerste workshop is gepland op 3 juli in het Rode Hert om 19.00 uur. Aanmelden is nog mogelijk!

Na de pauze kwamen we bij het hoogtepunt van de avond: het spelen van de We Energy game. Onder de inspirerende leiding van Mathieu Przybyla van de Hanzehogeschool werd in vijf groepen gespeeld op de kaart van het gebied van Energiek Roderwolde. De bedoeling was om, met in acht name van verschillende maatschappelijke belangen, een plan te maken om het gebied energieneutraal te maken. Praktisch gesproken: waar kunnen zonnepanelen, windmolens, biogasinstallaties en dergelijke komen? Bij de deelnemers was een grote bereidheid om tot een gebalanceerde oplossing te komen. Geen enkele groep meed de toepassing van een grote windmolen. Dat die nodig zijn was voor iedereen wel duidelijk, maar waar precies was voor velen wel een dilemma. De uitkomsten bieden in elk geval inspiratie om verder te denken over het energieneutraal maken. Op de website volgt een uitgebreid verslag van de resultaten en is te zien welke oplossingen elke groep heeft gekozen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *