Verslag We Energy Game

Buurtbijeenkomst 13 juni 2019

Tijdens de buurtbijeenkomst van Energiek Roderwolde op 13 juni 2019 hebben we met ca. 40 buurtbewoners de We Energy game gespeeld. Onder de inspirerende leiding van Mathieu Przybyla van de Hanzehogeschool werd in vijf groepen gespeeld op de kaart van het gebied van Energiek Roderwolde. De bedoeling was om, met in acht name van verschillende maatschappelijke belangen, een plan te maken om het gebied energieneutraal te maken. Praktisch gesproken: waar kunnen zonnepanelen, windmolens, biogasinstallaties en dergelijke komen? Bij de deelnemers was een grote bereidheid om tot een gebalanceerde oplossing te komen. Geen enkele groep meed de toepassing van een grote windmolen. Dat die nodig zijn was voor iedereen wel duidelijk, maar waar precies was voor velen wel een dilemma. De uitkomsten bieden in elk geval inspiratie om verder te denken over het energieneutraal maken.

Hoe werkt het spel?

Door het spel constructief te spelen worden de deelnemers gedwongen om keuzen te maken. De vraag is welke middelen op welke plek bijdragen aan een uitgebalanceerd plan waarin uiteindelijk net zoveel duurzame energie opgewekt wordt als dat er in het gebied gebruikt wordt. De spelers kunnen daarbij kiezen uit:

 • Zon in veld
 • Zon op dak
 • Grote windturbine
 • GFT afvalverwerking
 • Agrarisch en natuur afval WKK (vergisten en met gas stroom maken)
 • Mais WKK (Maisvelden aanleggen)
 • Batterij: zorgen dat het elektriciteitsnetwerk in balans blijft

In het spel kiest iedere speler een rol waarin een maatschappelijk belang wordt vertegenwoordigd: mensen (inwoners), winst (het moet ook uit kunnen), voorzitter (toezien op totaal), planeet (voldoende duurzaam opwekken), regelgeving (aan de regels houden) en balans (zorgen dat het net het aankan).

Informatie over de We Energy Game is te vinden:

https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/speerpunten/energie/onderwijs/onderwijsmateriaal/energy-game

Resultaten

De groepen moesten zelf hun keuzen uit onderhandelen. Daarbij waren een aantal overeenkomsten. In onderstaande tabel is aangegeven welke maatregelen werden gekozen om Roderwolde en omgeving energieneutraal te maken.

Aantal gespeelde kaarten per maatregel

  Zon in veld Zon op dak Grote windturbine GFT afval verwerking Agrarisch/ natuur afval WKK Mais WKK Batterij
Groep 1 3 1 1   1 3 3
Groep 2 2 2     2 1 2
Groep 3 1 2 2 1 2 2 2
Groep 4 1   1   1 1 1
Groep 5 2   1 1   1 2

Onderaan het document zijn foto’s te vinden van de resultaten van de vijf groepen.

Uit de tabel blijkt dat overal sprake is van een mix van maatregelen. De meeste groepen zijn veel verder gegaan dan wat Energiek Roderwolde nodig heeft om energieneutraal te worden. Overwegingen daarbij waren:

 • Kijk ook naar toekomstig (meer)verbruik van bijvoorbeeld elektrische auto’s
 • Denk ook aan de “buren”. Er is veel open gebied met relatief weinig woningen. Misschien willen Groningen, Peize of Roden hier ook wel graag gebruik van maken.

Verder heeft het verschil in aantal gekozen maatregelen te maken met dat iedere groep niet even ver is gekomen in het spel. “Snelle” groepen kregen er nog een extra opgave bij waarvoor meer opwekmiddelen nodig warren.

Bij de bespreking achteraf bleek hoe lastig sommige keuzen zijn, enkele opmerkingen die gemaakt zijn:

 • Dat er wat moet komen is duidelijk, maar de goed (of minst slechte) plek vinden is wel heel lastig.
 • Er wordt toch het snelst gekeken naar de grote, open groene ruimtes.
 • Iedereen blijft weg uit het natuurgebied, terwijl maaisel uit de natuur wel als bron voor vergisting kan dienen.
 • Meerdere groepen plaatsen ook een zonnepark of windmolen in het Leekstermeer. Daarover is dan ook direct discussie: het lijkt meer op een manier om niet te hoeven kiezen voor een slechtere plek.
 • Ook plaatsen enkele groepen een windmolen bij het bedrijventerrein van Peize, dit vindt men over het algemeen een goede plek, al kan betwist worden of deze niet locatie niet meer bij Peize dan bij Roderwolde hoort.
 • Grote windmolens waren overal bespreekbaar, al was locatiekeuze hiervoor wel extra lastig.
 • Er werden kleien windmolens als “speelkaart” gemist. Die zouden er inderdaad nog bij kunnen, vonden meerdere mensen.
 • Ook was de kaart eigenlijk wat te klein; de zone langs de A7 (Matsloot) ontbrak, terwijl daar juist wel wat mogelijk is, daar is al lawaai en een bedrijventerrein aan de andere kant van d weg.

Resumé

De groep die het spel heeft gespeeld kijkt met een open blik naar de opgave van de energietransitie. Eigenlijk erkent iedereen wel dat er wat moet gebeuren, en uit het spel blijkt wel dat mensen niet veel maatregelen schuwen. Daarbij is het ook lastig kiezen. Veelal worden zonneparken, mais en windmolens toch wel als een achteruitgang van de landschappelijke kwaliteit gezien. Dus het goede kiezen wordt nog een opgave waar de buurt goed bij moet worden betrokken.

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *