Resultaten inventarisatie

De afgelopen maanden is door de Hanzehogeschool Groningen een inventarisatie uitgevoerd in het gebied van Energiek Roderwolde. Meer dan de helft van de inwoners hebben meegedaan en vragen beantwoord over hun woonomgeving, hun mening over het dorp en omstreken en over hun woning. We wilden graag weten of de inwoners ook plannen hebben voor verdere verduurzaming en hoe ze tegenover de doelstelling van Energiek Roderwolde staan. Uit de inventarisatie blijkt een groot vertrouwen in het eigen kunnen van de gemeenschap. Tijdens de buurtbijeenkomst van 13 juni heeft Hanna Rots de resultaten toegelicht. Bent u benieuwd of wilt u deze nog eens teruglezen? In de presentatie is alles terug te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *