? RODERWOLDE PROEFTUIN AARDGASVRIJ ?

Beste dorpsgenoten,

Het lijkt misschien wat stil rondom Energiek Roderwolde maar niets is minder waar. Achter de schermen is keihard gewerkt om voor de aanvraag voor de proeftuin Aardgasvrije wijken de deur uit te krijgen. Wat houdt deze aanvraag in?

De gemeente heeft in samenwerking met het bewonersplatform Energiek Roderwolde een subsidieaanvraag ingediend bij het programma aardgasvrije wijken. Het gaat om een bedrag van 4,4 miljoen euro.

Het programma aardgasvrije wijken is bedacht om de overgang naar een aardgasloze toekomst te versnellen. De regering heeft besloten dat Nederland in 2050 aargasvrij moet zijn. Dat lijkt ver weg, maar het wel een opgave die ongekend is voor Nederland, het gaat immers elk huishouden aan. Het programma wil op zoveel mogelijk plekken zo veel mogelijk verschillende ervaring opdoen om deze grote verandering op gang te brengen. Er is geld om ongeveer 25 wijken te financieren, maar er zijn 71 aanvragen ingediend. Het is dus afwachten of de aanvraag slaagt. Zie voor meer informatie ook de website Aardgasvrije wijken: https://aardgasvrijewijken.nl/

Het initiatief voor de proeftuin aardgasvrij Roderwolde en omgeving komt van het bewonersplatform Energiek Roderwolde. Voor de verduurzaming van wijken is draagvlak onder de inwoners immers een voorwaarde. De gemeente heeft de kans die het bewonersinitiatief biedt dan ook met beide handen aangegrepen.

De inwoners van Roderwolde hebben eerder laten zien waartoe zij met eigen initiatief en zelforganisatie in staat zijn. In 2014 heeft het dorp zelf een coöperatie opgericht voor de aanleg en het beheer van een eigen glasvezelnetwerk. Het glasvezelnetwerk is daadwerkelijk gerealiseerd in 2016 met hulp van Verbind Drenthe.

Voor de aanvraag moest op korte termijn een plan van aanpak worden gemaakt. We weten nog niet of het haalbaar is, dat moeten gaan ontdekken in samenspraak met de inwoners. Zeker is wel dat een flinke subsidie gaat helpen om de doelen te realiseren. De aanvraag is opgezet volgens de Trias Energetica:

  • Het eerste onderdeel, tevens de eerste stap in  aanpak, is dus besparen. Dat doen we vooral via verschillende maatregelen in de sfeer van kierdichting en isolatie. Maar ook door huiseigenaren ervan bewust te maken hoe zij door aanpassing van hun gedrag energie kunnen besparen.
  • Het tweede onderdeel voorziet in buurtwarmte: er is een mogelijkheid onderzocht voor een klein warmtenet voor de kern van Roderwolde op basis van warmte uit oppervlaktewater (TEO), gecombineerd met warmte-koudeopslag (WKO).
  • Voor woningen en andere gebouwen in het buitengebied is lokale productie van groengas bedacht, waar drie boeren graag met ons over willen meedenken. Het idee is dat deze bedrijven zelf een monovergister plaatsen en onderling worden verbonden in een lokaal biogasnetwerk.
  • Echter, we gaan ervan uit dat sommige huiseigenaren hun huis liever individueel elektrisch verwarmen. Binnen de opzet van de proeftuin is dat een vrije keuze en goed toepasbaar bij nieuwere of goed geïsoleerde woningen. Dit is het vierde onderdeel.

Om een aanvraag in te kunnen dienen heb je een plan nodig. We denken dat er buiten wat we hebben aangedragen weinig anders mogelijk is, als we Roderwolde en omgeving aardgasvrij willen maken in de toekomst. Het wordt een hele uitdaging waar we samen voor staan: bewoners, bedrijven, de gemeente en Energiecoöperatie Noordseveld. Vanuit de energiecoöperatie wordt inmiddels ook samen met het platform nagedacht over de opwek van groene stroom. Er zijn ideeën over zonneparken en windmolens, waar Energiek Roderwolde de komende jaren samen met de omwonenden en haar partners mee aan de slag wil.

Maar eerst gaan we duimen voor toekenning van de subsidie. Begin oktober wordt de uitslag verwacht. Wij houden u op de hoogte!

Jeroen Niezen

Energiek Roderwolde

NB: de koffertjes van Speur de Energieslurper gaan nog steeds rond in het dorp. Ook zo’n koffertje lenen? Neem contact op met Inge Noordhof, pieref@gmail.com of 06-81925135.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *